Quranic Home Based

 

Zaid Bin Thabit

 

Nama beliau ialah Abu sa’id bin Thabit bin al-Dahhak bin Zaid bin Lawahan bin Amru bin Abdu Manaf bin Ghannam bin Malik bin Najjar Al-Ansari. Dilahirkan di Madinah 11 tahun sebelum Nabi berhijrah, bersamaan 611M. Beliau meninggal dunia pada tahun 45H bersamaan 665M.

Beliau hidup dalam keadaan yatim kerana bapanya terkorban dalam peperangan Bu’tah pada tahun ke-5 sebelum hijrah Nabi S.A.W .Sejak berusia 6 tahun lagi beliau telah mendampingkan diri bersama Nabi S.A.W dan merupakan seorang yang pintar dan mempunyai ingatan yang cerdas. Beliau banyak mempelajari ilmu agama khususnya ilmu Al-Quran,Tafsir, Hadis dan menghafaz Al-Quran. Ibnu Abbas sendiri sering mengunjungi beliau dan mempelajari banyak ilmu darinya.  Beliau juga merupakan salah seorang sahabat terkemuka yang menulis wahyu dan biasa menulis surat baginda  S.A.W kepada orang-orang yahudi Madinah.

Sumbangan besar beliau ialah mengumpul, menulis dan menyalin Al-Quran serta penelitian bersama para sahabat yang lain di zaman khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Beliau juga pernah dilantik sebagai Qadi dan menteri kewangan Madinah.


 

 

 

 

 

Talaqqi dari segi bahasa diambil daripada perkataan iaitu pelajar bersemuka atau berhadapan dengan guru. Musyafahah pula bermakna dari mulut ke mulut (pelajar belajar al-quran dengan memerhati gerak bibir guru untuk mendapatkan sebutan makhraj yang betul)

 

Pendekatan pengajaran al-Quran secara talaqqi dan musyafahah telah diamalkan sejak zaman Rasulullah saw lagi. Sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. lagi, pembacaan al-Quran telah diwarisi secara penyampaian berhadapan guru dan murid dari mulut ke mulut bagi menepati bacaan yang telah diturunkan kepada Baginda s.a.w. secara Tartil (bertajwid) menepati firman Allah s.w.t.:

"Dan sesungguhnya Kamu (Muhammad) telah membaca Al-Quran itu daripada (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui"(Surah An-Naml, ayat: 6)

FirmanNya lagi:

 

"Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Quran itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara Tartil (bertajwid)" (Surah Al-Furqan, ayat: 32)

Rasulullah s.a.w. pernah berpesan supaya pembacaan al-Quran itu diambil dan dipelajari dari 4 orang sahabat terkemuka dengan sabdanya:

 

"Ambillah bacaan al-Quran itu dari empat orang iaitu; Abdullah Ibnu Mas`ud, Salim, Mu`az bin Jabal dan Ubai bin Ka`ad" (Sahih Bukhari, Kitab fadhail amal, Bab al-Qurra min ashab al-nabiy)

 

Fatimah r.a. meriwayatkan sebuah hadith bahawa Rasulullah s.a.w. menceritakan kepadanya suatu rahsia yang maksudnya:

 

"Jibril membaca dan memperdengarkan al-Quran bersama Ku setiap setahun sekali, kemudian dua kali setahun, maka aku dapat merasakan kehadiran ajalKu"(Sahih Bukhari))

 

Al-quran juga yang merupakan kalamullah, sebaik-baiknya perlu dibaca dengan baik agar dapat memelihara keaslian bacaan tersebut sesuai dengan hadis yang bermaksud:

 

"Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran itu dibaca menepati sebagaimana ia diturunkan". (Hadis riwayat sahih Ibnu Khuzaimah).

 

Berdasarkan sumber-sumber dari al-Quran dan al-Sunnah di atas jelaslah menunjukkan kaedah talaqqi dan musyafahah telah diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran sejak dari awal penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w. lagi.

 

 

Syed Nazaral Ihsan bin Syed Azuddin

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, UIAM

Tutor Akademi Infitah