Tip Mengajar Anak Akademik Di Rumah Dengan Berkesan

Tips Mengajar Anak Di Rumah Dengan Berkesan

Ibu bapa pasti risau jika keputusan anak tidak seperti yang diharapkan, apatah lagi bagi subjek teras. Hal ini bukan sahajaberlaku kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang akanmenghadapi peperiksaan besar malahan bagi ibu bapa yang mempunyai anak seawal Tahun 1 lagi. Ini penting untukmemastikan mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran danseterusnya menyebabkan mereka merasa rendah diri denganrakan-rakan sebaya mereka. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal ini berlaku sama ada disebabkan oleh faktordalaman dari anak itu sendiri, kesibukan ibu bapa, faktor darisekolah dan sebagainya. Bagi ibu bapa prihatin yang tertanya-tanya apakah tip yang boleh digunakan untuk membantu anakbelajar di rumah secara berkesan supaya keputusan peperiksaananak-anak cemerlang atau pun sekurang-kurangnya tidak gagal,disenaraikan tip seperti di bawah untuk membantu anda samadasebelum, semasa atau selepas.

Sediakan Tempat Belajar Yang Selesa

Ibu bapa perlu menyediakan tempat yang spesifik untuk anak-anak belajar. Ambil satu ruang yang bila mana mereka inginbelajar mereka tahu mereka perlu ke ruangan tersebut.Lengkapkan segala keperluan seperti meja dan kerusi yang selesa. Pastikan juga ruangan yang disediakan mempunyaipersekitaran yang selesa dan sesuai contohnya jauh darigangguan seperti televisyen dan sebagainya. Sediakan keperluanyang cukup untuk mereka di ruangan tersebut seperti alat tulis, buku rujukan dan sebagainya. Jika anda golonganberkemampuan sediakan gajet yang sesuai yang boleh anak andagunakan untuk proses pembelajaran. Ini untuk mengelakkananak-anak bosan semasa belajar dengan satu kaedah sahaja.Sediakan juga makan dan minum yang sesuai untuk mereka agar oksigen mengalir dengan baik semasa mereka belajar.

Sediakan Jadual dan Masa Belajar

Kita perlu tetapkan masa untuk anak kita belajar, sebaiknyaadakan perbincangan bersama anak semasa merancang jadualini, agar anak merasa kebersamaan dalam hal ini. Ini juga agar mereka tidak merasa jadual dan masa yang disediakan adalahsatu paksaan bagi mereka dan sebagai persediaan untuk kitamembantu anak-anak lebih bersedia dengan waktu yang dipersetujui bersama. Sentiasa ingatkan mereka tentangnya dansebaiknya ditampal di tempat yang mereka boleh nampaknyadengan jelas.

Hadkan Masa Belajar

Manusia mempunyai daya fokus yang sangat terhad, apatah lagijika anak-anak kita yang sudah seharian penat dengan aktivitiharian di sekolah. Otak yang penat tidak dapat menyerap apa-apa maklumat. Pastikan masa belajar mereka sesuai dengankarakter mereka. setiap anak mempunyai sikap yang berbeza. Ibu bapa perlu kenal pasti kelebihan dan kekurangan anakmasing-masing. Namun pastikan masa yang ditetapkan tidakterlalu lama. Ada anak yang boleh membaca dalam tempohsetengah jam tanpa rehat namun ada yang hanya boleh membacauntuk masa lima belas minit sahaja. Kenalpasti karakter anak ituyang terbaik dalam hal ini. Apa yang penting pastikan merekadiberi selang rehat yang kerap untuk membantu mereka lebihsantai dalam belajar. 

Temani Anak Belajar

Yang terbaik bagi membantu anak-anak adalah menemanimereka dan membantu mereka setakat yang kita mampu semasamereka belajar. Pastinya semasa kita dipersekolahan dulu adatip-tip yang boleh kita kongsikan dengan anak-anak. Ini akanmenyebabkan mereka tidak merasakan proses belajar adalahsatu perjalanan yang sunyi bagi mereka. Sentiasa beri kata-kata semangat bagi memastikan mereka terus bermotivasi belajar di rumah malahan di sekolah juga. Alangkah baiknya juga jika ibubapa mengetahui bagaimana berinteraksi dengan mereka dengancara yang sesuai. Jika anda menemani anak perempuan pastikananda duduk berhadapan dengan mereka dan sentiasamemandang mereka. Manakala bagi anak lelaki pula sebaiknyaanda duduk bersebelahan. Ini kerana sifat semulajadi anak lelakidan perempuan berbeza penerimaannya.

Sediakan Penghargaan Selepas Belajar

Manusia amat gembira apabila diberi penghargaan. Kata-kata yang baik juga adalah penghargaan. Perasaan gembira yang mereka rasa akan menjadi satu perangsang untuk mereka terusbelajar. Jadikan proses belajar di rumah adalah satu perkarayang menggembirakan bagi anak-anak, bukan satu hal yang dianggap sebagai satu paksaan bagi mereka. Kebanyakkan dariibu bapa inginkan yang terbaik buat anak-anak namun cara yang dipilih menyebabkan anak-anak tertekan dan hasil yang diperolehi jauh dari yang diharapkan malahan ia menjadikenangan pahit yang tidak mahu dikenangi oleh anak-anak. Jikaanda ibu bapa yang bekerja atau kebetulan mempunyai tekanantertentu pada waktu selepas mereka belajar dan anda tidakmampu mengucapkan kata-kata yang baik pada waktuberkenaan, elakkan dari mengucapkan sesuatu yang menggurishati anak-anak. Anda juga boleh memberi ganjaran denganmenghadiahi sesuatu yang mereka sukai dan sebagainyabergantung kepada kemampuan ibu bapa sendiri.